__________________________________________________________________________________________________________________________________
...............................................................* ειδήσεις * νέα * ρεπορτάζ *έρευνα σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων *
___________________________________________________________________________________________________________________________________

et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Επισκέπτες τώρα

Πολιτισμός.....

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO Μία Έκθεση με Ευρωπαϊκό Αέρα & Διεθνής Προοπτικές

* ΕΙΔΗΣΕΙΣ * ΝΕΑ *

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στην ΒΙ.ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ από 9-13 Νοεμβρίου 2016 η έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO.
Με Άριστη Διοργάνωση , με την Συνεργασία Επιμελητηρίων, Δήμων και Παραγόντων από όλους τους Νομούς της Περιφέρειας και κυρίως με την παρουσίαση άριστης ποιότητας και ιδιαίτερα επιμελημένων προϊόντων τοπικής παραγωγής η έκθεση έδωσε το στίγμα ότι μπορούν να υπάρξουν Δυναμικές Προοπτικές.
Η πρόσκληση ξένων Εμπορικών Παραγόντων προσέφερε την ευκαιρία στους ντόπιους παραγωγούς να διαπραγματευτούν εξαγωγικές δυνατότητες ΄΄μέσα στο σπίτι τους΄΄
Οι παραδοσιακές συνταγές που παρουσίασαν γνωστοί "Σέφ" δημιούργησαν ένα γαστρονομικό happening ιδιαίτερων αξιώσεων 
Η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της Ανακύκλωση, η Παρουσίαση διαφορετικών και πρωτότυπων Τουριστικών Προορισμών και η Επιβράβευση κορυφαίων Επιχειρηματικών Δράσεων και Επενδύσεων συμπλήρωναν θετικά την όλη διοργάνωση.
Ευχή όλων μας είναι να επαληθευτούν οι προσδοκίες και οι επιδιώξεις των συμμετεχόντων. 

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2016

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Έλωνας

ΕιδήσειςΟ μῆνας Αὔγουστος εἶναι, ἀναμφίβολα, ὁ μῆνας ὁ ἀφιερωμένος στό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, μέ κεντρικό γεγονός τήν Κοίμησή της.
Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Παναγία μας μέ τρόπο μοναδικό. Ἐκείνην, ἡ ὁποία «ἀνεδείχθη ἱερωτέρα τῶν θυσιῶν, τιμιωτέρα τῶν θυσιαστηρίων πρός τόν Θεόν· ἁγιωτέρα τῶν Δικαίων, τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἱερέων».


Ὁλόκληρος ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος χαίρει καί ἀγάλλεται στήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας. Οἱ Πιστοί ἀκολουθοῦν τήν δεκαπενθήμερο θεσπισμένη νηστεία, ψάλλουν τούς Παρακλητικούς Κανόνες πρός τήν Θεοτόκο καί ἑτοιμάζονται πνευματικά γιά νά ὑποδεχθοῦν τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ» καί τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι νά γίνουν ἄξιοι ἀποδέκτες τῆς μητρικῆς ἀγάπης τῆς Παναγίας μας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ὅπως κάθε χρόνο, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 14η Αὐγούστου 2016, προεξῆρχε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό καί τήν ἱερά Παράκληση εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἑλώνης Λεωνιδίου τῆς Κυνουρίας, ὅπου ἀνήμερα τέλεσε καί τήν Θεία Λειτουργία στήν ὡς ἄνω ἑορτάζουσα ἱερά Μονή.


Στίς ἱερές Ἀκολουθίες στή Μονή Ἑλώνης μετεῖχε πλῆθος Κληρικῶν, χιλιάδες Πιστῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπό ὅλες τίς περιοχές τῆς Ἑλλάδος, ἄνθρωποι εὐλαβεῖς, πού κατέφτασαν γιά νά ζητήσουν τήν παρηγοριά καί τήν ἐνίσχυση τῆς Θεοτόκου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σήμερα, λοιπόν, γιορτάζουμε ἀπ’ ἄκρη σέ ἄκρη τῆς γῆς, τήν ἁγία Μετάσταση τῆς Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἶναι ἡ στιγμή, πού ὁ Χριστός μας ἐπέλεξε νά παραλάβει κοντά Του πλέον τή Μητέρα Του, γνωστοποιώντας της τή Μετάστασή της ἀπό τή γῆ μέ Ἄγγελο τρεῖς μέρες νωρίτερα καί λέγοντας· «Ἔφτασε ὁ καιρός, ἐσένα τή Μητέρα μου, νά σέ πάρω κοντά μου. Νά μή θορυβηθεῖς, λοιπόν, καθόλου γι’ αὐτό, ἀλλά χαρούμενη νά δεχτεῖς τήν εἴδηση, γιατί μεταβαίνεις στήν αἰώνιο ζωή».

Ὅταν τό ἔμαθε αὐτό ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας, χάρηκε. Ἀμέσως, λοιπόν, ὁδεύει στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν μέ ζῆλο γιά νά προσευχηθεῖ. Μετά τήν προσευχή της, ἐπιστρέφει σπίτι της καί ἀμέσως συγκεντρώνει τούς συγγενεῖς καί τούς γείτονές της, καθαρίζει τό σπίτι, ἑτοιμάζει τό νεκρικό κρεβάτι της καί ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται γιά τήν ταφή της, ἀποκαλύπτει στούς γύρω της τά λόγια, πού τῆς εἶπε ὁ Ἄγγελος γιά τή Μετάστασή της στόν οὐρανό.

Οἱ γυναῖκες, πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ στήν οἰκία της, ὅταν ἄκουσαν αὐτά τά λόγια ἀπό τήν Παναγία, ξέσπασαν σέ θρήνους καί ὀδύρονταν γοερά. Ὅταν, ὅμως, σταμάτησαν τό κλάμα, τήν παρακαλοῦσαν νά μήν τίς ἀφήσει ὀρφανές. Ἡ Παναγία Μητέρα μας διαβεβαίωσε ὄχι μόνον αὐτές, ἀλλά καί ὅλον τόν κόσμο, ὅτι μετά τή Μετάστασή της θά περιφρουρεῖ καί θά ἐπιβλέπει τούς πάντας.

Ἐνῶ στό σπίτι τῆς Θεομήτορος διαδραματίζονται ὅλα ὅσα ἀναφέρουμε πιό πάνω, ξαφνικά ἀκούγεται ἕνας ἰσχυρός θόρυβος καί οἱ Μαθητές τοῦ Χριστοῦ μέ θαυμαστό τρόπο, φθάνουν ὅλοι μαζί στό σπίτι τῆς Θεομήτορος. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς βρίσκονται ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ Ἱερόθεος καί μαζί του ὁ Τιμόθεος, οἱ πεπληρωμένοι μέ Ἅγιο Πνεῦμα Ἱεράρχες, πού μέ νέφη μεταφέρθηκαν ἀπό μακριά καί αὐτοί στήν οἰκία της. Ὅλοι, ὅταν ἔμαθαν τήν αἰτία τῆς συγκεντρώσεώς τους, τῆς ἔλεγαν τά ἕξης· «Ἐσένα, Δέσποινα, ὅταν παρέμενες στόν κόσμο σέ βλέπαμε σάν νά βλέπαμε τόν ἴδιο τόν Δεσπότη καί Δάσκαλό μας καί γι’ αὐτό παρηγοριόμασταν· τώρα, ὅμως, ὅπως βλέπεις, γεμίσαμε ἀπό λύπη καί δάκρυα, ἐξαιτίας τῆς Μεταστάσεώς σου. Ἐπειδή, ὅμως, πηγαίνεις στά ὑπερκόσμια, χαιρόμαστε, πού ἔτσι ἀποφάσισε ὁ Θεός γιά σένα». 

Ἐνῶ τά ἔλεγαν αὐτά, ἡ Παναγία τούς ἀπαντοῦσε· «Μή, φίλοι καί Μαθητές τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ μου, μή μετατρέπετε τή χαρά μου σέ πένθος, ἀλλά τό σῶμα μου νά τό κηδεύσετε, ὅπως θά τό τακτοποιήσω ἐγώ πάνω στήν κλίνη μου».
Ἀφοῦ διαδραματιζόντουσαν ὅλα αὐτά, φθάνει καί ὁ θεσπέσιος Παῦλος, ὁ ὁποῖος πέφτει στά πόδια τῆς Θεοτόκου, τήν προσκυνᾶ καί ἀρχίζει νά τῆς λέει πολλά ἐγκώμια· «Σέ χαιρετῶ, Μητέρα τῆς Ζωῆς καί θεμέλιο τοῦ κηρύγματός μου. Ἄν καί δέν εἶδα τόν Χριστό, βλέποντας ἐσένα, νόμιζα ὅτι ἔβλεπα Ἐκεῖνον».

Ἔπειτα τούς ἀποχαιρετᾶ ὅλους ἡ Παρθένος, ξαπλώνει στό κρεβάτι της, τακτοποιεῖ τό ἄχραντο σῶμα της ὅπως ἤθελε, δέεται γιά τήν εὐρυθμία τοῦ κόσμου καί γιά εἰρηνική συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων, δίδει τήν εὐχή της σέ ὅλους καί ἔτσι, τέλος, παραδίδει τό πνεῦμα της στά χέρια τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της.
Μετά ἀπ’ αὐτά, ὁ Πέτρος ἀρχίζει νά ψάλλει νεκρικά τροπάρια, ἐνῶ μέρος τοῦ ἀποστολικοῦ χοροῦ σηκώνει τό νεκρικό φορεῖο κι ἄλλοι μέ λαμπάδες καί ὕμνους προχωροῦν καί συνοδεύουν τό θεοδόχο σῶμα στό μνῆμα. Τότε λοιπόν ἀκριβῶς, ἀκούγονταν Ἄγγελοι νά ὑμνολογοῦν καί φωνές ἀπό τίς ὑπερκόσμιες τάξεις τῶν Ἀγγέλων νά γεμίζουν τόν ἀέρα. Ἐκείνη τή στιγμή, οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων παρακίνησαν μερικούς ἀπό τόν ὄχλο καί τούς πείθουν νά δοκιμάσουν νά ἀνατρέψουν τό φορεῖο, ὅπου εἶχε τοποθετηθεῖ τό ζωαρχικό σῶμα, καί νά τό ρίξουν κάτω. Ὅμως, ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, προφταίνει καί τιμωρεῖ μέ τύφλωση ὅλους τούς αὐθάδεις. Ἑνός ἀπ’ αὐτούς τοῦ στερεῖ καί τά δύο χέρια, κόβοντάς τα στούς καρπούς, ἐπειδή μέ μεγαλύτερη μανία ὅρμησε καί ἄγγιξε τό ἱερό ἐκεῖνο φορεῖο. Αὐτός δίπλα στό φορεῖο μέ κομμένα τά μιαρά χέρια του ἀπό τό ξίφος τῆς δικαιοσύνης καί κρεμασμένα στό κενό, ἔμεινε ἐκεῖ, ἐλεεινό θέαμα, μέχρις ὅτου πίστεψε μ’ ὅλη του τή ψυχή καί θεραπεύτηκε καί ἔγινε πάλι ὑγιής, ὅπως ἦταν καί προηγουμένως. Μάλιστα δέ, θέλοντας μέ κάθε τρόπο νά σώσει τούς τυφλούς, παίρνοντας ἕνα κομμάτι κλαδί φοινικιᾶς ἀπό τό φορεῖο καί ἀγγίζοντας μέ αὐτό τούς παθόντες, τούς γιάτρεψε, ἐπειδή πίστεψαν κι αὐτοί.


Οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν ἔφτασαν στό χωριό, πού λεγόταν Γεθσημανή, καί ἀπόθεσαν στόν τάφο τό σῶμα, πού ὑπῆρξε ἡ πηγή τῆς Ζωῆς, παρέμειναν ἐκεῖ τρεῖς μέρες, ἀκούγοντας μόνον αὐτοί τίς ἀγγελικές φωνές, οἱ ὁποῖες δέν σταμάτησαν καθόλου. Ἡ παράδοση μάλιστα λέει ὅτι, σύμφωνα μέ θεία οἰκονομία, ἕνας ἀπό τούς Ἀποστόλους, ὁ Θωμάς, δέν παρευρίσκετο τήν ὥρα τῆς κηδείας τοῦ σώματος, πού ἦταν ἡ πηγή τῆς Ζωῆς, γιατί ἔφτασε τήν τρίτη μέρα. 
Τό ἔφερε δέ αὐτό βαρέως καί στενοχωριόταν, πού δέν ἀξιώθηκε κι αὐτός νά πάρει μέρος στήν τελετή, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι συναπόστολοι. Ἔτσι ἀποφάσισαν, γιά χάρη τοῦ Ἀποστόλου πού δέν πρόφτασε, νά ἀνοίξουν τόν τάφο γιά νά προσκυνήσει κι αὐτός, ἀλλά αὐτό πού εἶδαν τούς ἄφησε ἄναυδους. Βρῆκαν τόν τάφο ἄδειο ἀπό τό ἅγιο σῶμα. 
Τί θαῦμα! Καί μόνον τό σάβανο ἦταν ἐκεῖ, παρηγοριά γιά ὅλους, ὅσοι στό μέλλον θά γνώριζαν λύπη καί πόνους καί θάνατο, ἀλλά καί ἀδιάψευστη ἀπόδειξη γιά τή Μετάστασή της. Μέχρι σήμερα, βέβαια, φαίνεται ὁ λαξεμένος στήν πέτρα τάφος, κενός ἀπό τό σῶμα τῆς Θεοτόκου, ἀλλά πλήρης ἀπό τήν εὐλογία καί τήν χάρι, μέ τήν ὁποία τόν περιέβαλλε ὁ Υἱός καί Θεός της.
_________________

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Αντίο Στρατηγέ και συμπατριώτη μας Αρκά Νικόλαε Αρμόνη από του Κάψια Μαντινείας που τόσο λάτρεψες και υπηρέτησες με την ανάδειξη των Σπηλαίων Κάψια

  ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΟΝΗΣ, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.  


Κύριον Π. ΑΪΒΑΛΗ
Σας γνωστοποιούμε τον θάνατο του Αρκάδος ΝΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΗ, Ταξιάρχου Χωροφυλακής ε.α. και Σας επισυνάπτουμε Νεκρολογία του εκλιπόντος στην περίπτωση που επιθυμείτε δημοσίευσή της. Για διευκόλυνσή Σας η Νεκρολογία επισυνάπτετε σε 2 μορφές (Word και PDF).
Εκ μέρους της Οικογένειας,
Μετά τιμής ο υιός,
Δρ Βασίλειος Αρμόνης
Παθολόγος-Ογκολόγος
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Την Τετάρτη 20.7.2015 έφυγε για το μεγάλο ουράνιο ταξίδι ένα εκλεκτό τέκνο της Αρκαδίας, ο ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΟΝΗΣ, Ταξίαρχος της Χωροφυλακής ε.α.

Γεννήθηκε στο Κάψια Αρκαδίας το 1923 και ήταν το μεγαλύτερο από τα 3 αγόρια του Βασίλη και της Αθανασίας Αρμόνη. Έζησε πολύ φτωχικά παιδικά χρόνια, αλλά είχε πλούσια την αγάπη και τις συμβουλές των σοφών γονέων του.
Ολοκλήρωσε την γυμνασιακή του εκπαίδευση στο Γυμνάσιο Λεβιδίου το 1942.
Το 1943 γράφτηκε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.
Το 1945, μέσα στην δίνη του Εμφυλίου Πολέμου που σάρωνε όλη την Ελλάδα, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Πατρίδας και κατετάγη στην Ελληνική Χωροφυλακή. Μετά την εκπαίδευσή του τοποθετήθηκε στην 1η γραμμή του πυρός, στον ηρωικό Σταθμό Χωροφυλακής Ιάσμου Ροδόπης, όπου διακρίθηκε μεταξύ των άξιων συμπολεμιστών του για την ανδρεία και τον ηρωισμό του. Για την πολεμική του δράση τιμήθηκε με Αριστείο Ανδρείας, Πολεμικούς Σταυρούς και διάφορα άλλα παράσημα και πολλές Εύφημες Μνείες.
Το 1951 νυμφεύθηκε την συμφοιτήτριά του στην Νομική Σχολή Αθηνών  Ελένη Δημητριάδη γόνο αρχοντικής οικογένειας των Σερρών, απέκτησαν 2 παιδιά, την Αθανασία και τον Βασίλη για τα οποία υπήρξαν υποδειγματικοί γονείς και ευτύχησαν να δουν 4 εγγόνια τα οποία υπεραγαπούσαν.
Υπηρέτησε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπου άφησε εξαιρετικό υπηρεσιακό έργο και πάρα πολλούς φίλους.
Αποστρατεύθηκε το 1975 με τον βαθμό του Ταξιάρχου και στην συνέχεια ανέπτυξε σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Χαλκίδα.
Μετά την αποστρατεία του, ήδη από το 1975, δραστηριοποιήθηκε σε πολλά επίπεδα για την ανάδειξη των Σπηλαίων του Κάψια, τα οποία τότε αγνοούσαν οι πάντες, ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποίησε πολλές έρευνες, φωτογραφήσεις και αναλύσεις και με το υλικό που συνέλεξε αρθρογραφούσε αδιαλείπτως στον Τύπο, συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να αναδείξουν τα Σπήλαια Κάψια, ενώ έκανε και πάρα πολλές παραστάσεις ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής.
Παράλληλα, αγωνίσθηκε στο πλευρό των αποστράτων συναδέλφων του αναπτύσσοντας μεγάλη δράση υπέρ των Εθνικών Θεμάτων (Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος), υπέρ των Πεσόντων στην εκτέλεση του Καθήκοντος και των Ορφανικών Οικογενειών των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και για την αποτροπή της καταλήστευσης των περιουσιακών στοιχείων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Οι αγώνες και το ήθος του εκτιμήθηκαν από το σύνολο των αποστράτων και από το 1995 ως το 2007, οπότε και αποσύρθηκε, εκλεγόταν αδιαλείπτως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ).
Το έργο του συνεχίζουν τα 2 παιδιά του, ο Βασίλης Αρμόνης, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και στο University College Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και η Αθανασία Αρμόνη, Αρχιτέκτ,ων-Μηχανικός, Διευθύντρια στο ΓΕΑ.
 ~~~~~~~~
Η κηδεία του Ταξιάρχου ΝΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΗ έγινε το Σάββατο 23.7.2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάψια και η ταφή του έγινε στην αγαπημένη του πατρώα γη.

~~~~~~~~

* Και οι φίλοι σου Στρατηγέ μου από την εφημερίδα "Αρκαδικό Βήμα" που αγαπούσες και ήσουν για χρόνια ένας καλός μας συνεργάτης, σ' αποχαιρετούν για το μεγάλο σου ταξίδι. 
Αντίο Στρατηγέ και συμπατριώτη μας Αρκά Νικόλαε Αρμόνη από του Κάψια Μαντινείας που τόσο λάτρεψες, υπηρέτησες με την ανάδειξη των Σπηλαίων Κάψια.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη
Πάνος Αϊβαλής
εφημ. "Αρκαδικό Βήμα"

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΓΗ - Αετορράχη (Ζουλάτικα) - ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ –


ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ –ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΓΗ
Αετορράχη (Ζουλάτικα)

Η Αετορράχη (πρώην Ζουλάτικα) είναι ένα μικρό όμορφο χωριό της Γορτυνίας με υψόμετρο 550μ του Δήμου Τροπαίων κοντά στο Καλλιάνι.
Το χωριό είναι κτισμένο στις παρυφές του Λαγγαδινού ρέματος (φαραγγιού Τουθόα). Στα νότια του χωριού είναι ο χείμαρος Γκούρα και το φαράγγι του. Κοντά στο χωριό και σε ωραία τοποθεσία βρίσκεται πηγή. Από εκεί καταγόταν ο αγωνιστής του 1821 Παπαγιώργης. Από το χωριό ο δρόμος οδηγεί προς την Κοκκινοράχη, την Λυσσαρέα και τα υπόλοιπα χωριά της Ηραίας.
Στο φαράγγι της Γκούρας, ανάμεσα στα χωριά Λυσσαρέα, Κοκκινοράχη και Αετοράχη Γορτυνίας, στην περιοχή "Φούσια" ή "Τα βράχια της Παναγίας" που ανήκει στη Λυσσαρέα, βρίσκεται η σπηλιά "του Γιαννακούλη" ή "Ο Πύργος με τα 7 πατώματα".
Πρόκειται για ένα πυργόμορφο κτίσμα που κτίστηκε, σε κατακόρυφο βράχο του φαραγγιού (κατα πάσα πιθανότητα τον 18ο αιώνα) και χρησιμοποιήθηκε ως ύστατο καταφύγιο για τη σωτηρία των Ηραιατών κατά τα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
To σπήλαιο αυτό εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε από 5μελή ομάδα του Σπηλαιολογικού Συλλόγου ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο στις 2-3/5/2009, και συντάχθηκε λεπτομερής έκθεση, από τον κ. Βασίλη Τουντόπουλο, στην οποία εμπεριέχονται και αρκετές φωτογραφίες.

~~~~~~~

ΠΕΡΑ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΕΤΟΡΑΧΗ
«ΣΥΡΤΟΣ».
Πέρα εκεί , γεια σας λεβέντες , πέρα εκεί στην αετορράχη,
πέρα εκεί στην αετορράχη κάνουν μια χαρά(ν) οι βλάχοι.

Ψήνουνε , γεια σας λεβέντες , ψήνουνε αρνιά κριάρια,
ψήνουνε αρνιά κριάρια κι όλο διαλεχτά μανάρια.

Στήνουνε, γεια σας κοπέλες , στήνουν το χορό χορεύουν,
στήνουν το χορό χορεύουν και μια λυγερή παντρεύουν.

Πρώτη χό..., γεια σας λεβέντες , πρώτη χόρευε η νυφούλα,
πρώτη χόρευε η νυφούλα τη βαστάει η κουμπαρούλα .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 

Αρκαδικά: Η διαδρομή από τη Βάχλια προς το φράγμα του Λάδωνα...

Αρκαδικά: Η διαδρομή από τη Βάχλια προς το φράγμα του Λάδωνα...:  

Βαγγέλης Μητράκος Βάχλια Η Βάχλια, είναι ένα ορεινό τυπικό γορτυνιακό χωριό χτισμένο...
Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας στο δάσος δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής


Γραφείο Τύπου ΦΔ Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 
Αγαπητοί φίλοι,
Σας αποστέλλουμε δελτίο τύπου και φωτογραφικό υλικό από την ξενάγηση του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών Λακωνίας στη συστάδα του δενδρόκεδρου στην περιοχή Μονής Μαλεβής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας.

Με εκτίμηση,

Αρβανίτης Διαμαντής
Ξεναγός, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας
Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας στο δάσος δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής
Τα Ηνωμένα Έθνη, αναγνωρίζοντας την αξία της βιοποικιλότητας, δηλαδή της ποικιλομορφίας των ζώντων οργανισμών και των οικολογικών συμπλεγμάτων που σχηματίζουν, θέσπισε το 1993 την 22η Μαΐου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, θέλοντας να τονίσει και να υπενθυμίσει την ανάγκη διατήρησης και προστασίας, μιας ανάγκης που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, εξαιτίας της έντονης και ανεξέλεγκτης ανθρώπινης δραστηριότητας, καθίσταται επιτακτική.
Η προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αδιαμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από ξεχωριστό οικολογικό πλούτο. Ο μεγάλος αριθμός ειδών και υποειδών χλωρίδας του Πάρνωνα, με υψηλό ποσοστό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών, η αξιόλογη και σημαντική ποικιλία πανίδας, με πολλά από τα ζώα που διαβιούν στην περιοχή να αποτελούν είδη προτεραιότητας για την ΕΕ λόγω του κινδύνου που διατρέχουν προς εξαφάνιση, η υψηλή ποικιλότητα τύπων οικοτόπων, με περισσότερους από 20 τύπους να είναι Ευρωπαϊκής σημασίας, καθιστούν τον Πάρνωνα και τον υγρότοπο Μουστού έναν οικολογικό θησαυρό άξιου προστασίας.
Ιδιαίτερο βιογεωγραφικό και οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δάση δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea), είδος κωνοφόρου που απαντάται αποκλειστικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, με τον Πάρνωνα να φιλοξενεί το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού ολόκληρης της Ευρώπης. Ο Φορέας Διαχείρισης γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας για το έτος 2016 με ενημέρωση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών Λακωνίας, για τον φυσικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και περιήγηση στη συστάδα του δενδρόκεδρου στην περιοχή Μονής Μαλεβής.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης
Πληροφορίες: Άννα Κανελίδου
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, (εσωτ. 5) Fax: 27550 22806

Email: press@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr