__________________________________________________________________________________________________________________________________
...............................................................* ειδήσεις * νέα * ρεπορτάζ *έρευνα σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων *
___________________________________________________________________________________________________________________________________

et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Επισκέπτες τώρα

Πολιτισμός.....

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Arcadia News: Η αποδυνάμωση του Σ.ΕΠ.Ε και η κατεδάφιση της δομή...

Arcadia News: Η αποδυνάμωση του Σ.ΕΠ.Ε και η κατεδάφιση της δομή...: ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1939 ΕΛ .   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ   39    ΤΗΛ . 222218 22100   ΤΡΙΠΟΛΗ FAX :    ...