__________________________________________________________________________________________________________________________________
...............................................................* ειδήσεις * νέα * ρεπορτάζ *έρευνα σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων *
___________________________________________________________________________________________________________________________________

et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Επισκέπτες τώρα

Πολιτισμός.....

Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Εμποδίζουν τις επενδύσεις οι διατάξεις για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας

Παρέμβαση του Επιμελητήριου Αρκαδίας στον ‏ υπουργό αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη

Παρέμβαση έκανε το Επιμελητήριο Αρκαδίας σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Με επιστολή του στον ‏ υπουργό αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μπουντρούκας, επισημαίνει:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θα σας είναι γνωστό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επαγγελματιών λόγω της πρόσφατης εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την εξαιρετικά αρνητική επίπτωση που έχουν για την οικονομία, την βιωσιμότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων και για την προώθηση νέων επενδύσεων στη σημερινή δυσμενή συγκυρία οι διατάξεις αυτές.

Θα θέλαμε επίσης να εξειδικεύσουμε τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφ’ ενός οι νέοι επενδυτές αφ’ ετέρου οι υφιστάμενες μονάδες.

Α. Προβλήματα για νέες επενδύσεις

Για την ίδρυση νέων μονάδων σε εκτός οικισμών περιοχές χωρίς συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό, υπάρχει απόλυτη ασάφεια αν κάποιο γήπεδο είναι κατάλληλο για βιομηχανική ή άλλη χρήση εκτός της γεωργικής, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο οποιοσδήποτε ασφαλής σχεδιασμός νέων επενδύσεων.

Ως επιμελητήριο κατ’ αρχήν συμφωνούμε με την προστασία της γεωργικής γης από αλλαγές χρήσης καθώς και με την ανάγκη τερματισμού της σημερινής άναρχης δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές. Είναι όμως προφανές ότι η απόλυτη απαγόρευση που ισχύει με τα πρόσφατα μέτρα, έτσι όπως υλοποιείται από τις κατά τόπους υπηρεσίες, δεν είναι ούτε νομικά ούτε επιστημονικά σωστή.

Είναι προφανές ότι η μόνη οριστική λύση θα προέλθει μέσω του αναγκαίου χωροταξικού σχεδιασμούς, ο οποίος λείπει με ευθύνη του κράτους και όχι των πολιτών και των επενδυτών.

Σήμερα κάθε νέος επενδυτής σε εκτός οικισμού περιοχή, θα πρέπει να λάβει θετική γνωμοδότηση ως προς το χαρακτηρισμό της γης στην οποία σκοπεύει να επενδύσει. Οι αρμόδιες επιτροπές για τον χαρακτηρισμό αυτό, χρησιμοποιούν κατ’ ουσία τα κριτήρια που θεσμοθετήθηκαν με την ΚΥΑ 168040/3-9-2010, αν και τυπικά αυτά δεν αφορούν σημειακές χωροθετήσεις.

Έτσι χαρακτηρίζονται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας:

Ευρύτατες περιοχές λόγω του γεγονότος ότι σ’ αυτές παράγεται προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, όπως σε ολόκληρο τον Μαντινειακό οροπέδιο

Περιοχές λόγω της κατ’ αρχήν δυνατότητας άρδευσής τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας αρδευτικού νερού. Έτσι φθάνουμε στην οξύμωρη κατάσταση σε περιοχές που λόγω της γεωργικής δραστηριότητας και των περιορισμένων ποσοτήτων αρδευτικού νερού να έχουν μεγάλη υφαλμύρωση (όπως η παραλιακή ζώνη της περιοχής Άστρους και της περιοχής Λεωνιδίου), το Ελληνικό Δημόσιο να επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών μέσω του χαρακτηρισμού τους ως ΓΥΠ και να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι έτσι οι περιοχές αυτές οδηγούνται σε πλήρη καταστροφή της γεωργικής τους ικανότητας λόγω της έντασης της αλάτωσης του εδάφους.

Αποτέλεσμα της ακολουθούμενης τακτικής είναι στην Αρκαδία να αποκλείεται πρακτικά το σύνολο των εκτός σχεδίου γηπέδων που έχουν έστω και στοιχειώδεις προδιαγραφές για νέες επενδύσεις.

Β. Προβλήματα για υφιστάμενες δραστηριότητες

Οι εν λειτουργία δραστηριότητες αντιμετωπίζουν οξύτερο πρόβλημα. Είναι σε όλους γνωστό ότι η βιωσιμότητά τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική τους εξέλιξη καθώς και με την δυνατότητα να επεκταθούν ανάλογα με τις συνθήκες. Δυστυχώς σήμερα η εφαρμογή των ρυθμίσεων για την Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας έχει αφαιρέσει την δυνατότητα επέκτασης ακόμη και σε νομίμως λειτουργούσες μονάδες.

Για τις μονάδες αυτές έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την ίδρυση και την λειτουργία τους.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει επομένως νομίμως συντελεσθεί η αλλαγή χρήσης από γεωργική σε βιομηχανική, αφού είναι προφανές ότι η έγκριση αφορά το σύνολο του γηπέδου της βιομηχανικής μονάδας και όχι μόνο το κτίριο.

Μετά την ΚΥΑ 168040/3-9-2010 οι Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης προχωρούν σε χαρακτηρισμούς εκτάσεων ως ΓΥΠ ακόμη και για τα γήπεδα στα οποία λειτουργούν νομίμως βιομηχανικές και άλλες μονάδες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την νομίμως υφιστάμενη χρήση, με αποτέλεσμα την αδυναμία οποιασδήποτε επέκτασης των μονάδων αυτών, ακόμη και εντός του γηπέδου τους. Μάλιστα τέτοιας αντιμετώπιση έχουν και μονάδες που λειτουργούν νόμιμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας, για τις οποίες όπως είναι γνωστό δεν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα ούτε επανελέγχου ούτε ανάκλησης των εγκρίσεων.

Από αυτή και μόνο την αντιμετώπιση γίνεται κατανοητό πόσο αρνητική είναι η αντιμετώπιση των περιπτώσεων επέκτασης μιας νομίμως λειτουργούσας μονάδας σε συνορεύουσες εκτάσεις προκειμένου να προσαρμοσθεί στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά της.

Κατόπιν αυτών θα θέλαμε να ζητήσουμε από σας να εξετάσετε τη δυνατότητα ανάληψης των ακόλουθων πρωτοβουλιών εκ μέρους του Υπουργείου σας:

1. Για τις νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες

Να εκδοθεί εγκύκλιος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην οποία να διευκρινίζεται ότι η μη γεωργική χρήση για τις δραστηριότητες αυτές είναι ήδη εγκεκριμένη και επομένως έχουν δικαίωμα για επεκτάσεις

Επίσης να δοθεί οδηγία ότι για τις νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες να αντιμετωπίζεται ευνοϊκά η επέκταση και σε συνορεύοντα γήπεδα όταν δεν αλλάζει το αντικείμενο της δραστηριότητας, προκειμένου να στηριχθεί η βιωσιμότητά τους

2. Για τις νέες επενδύσεις

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού

Να δοθούν οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εξετάζουν τις σημειακές χωροθετήσεις λαμβάνοντας υπόψη και πρόσθετα κριτήρια όπως :

Την παραγωγική ικανότητα του συγκεκριμένου γηπέδου

Την επάρκεια φυσικών πόρων της περιοχής που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη της υψηλής παραγωγικότητας και κυρίως επάρκεια αρδευτικού νερού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει άμεσα να εκπονηθούν μελέτες υδατικών ισοζυγίων σε κάθε περιοχή που υπάρχει μεν δυνατότητα άρδευσης αλλά παράλληλα είναι γνωστά προβλήματα όπως υφαλμύρωση ή συνεχής μείωση των υπόγειων αποθεμάτων νερού. Μετά την εκπόνηση των μελετών αυτών μπορεί να προσδιορισθεί τι ποσοστό κάθε περιοχής είναι δυνατόν να αποτελέσει πραγματική ΓΥΠ και επομένως το τυχόν υπόλοιπο θα μπορούσε να απελευθερωθεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (συγκέντρωση μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καλή πρόσβαση σε οδικό δίκτυο, κακής ποιότητα εδάφους, παράκτια ζώνη κλπ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.