__________________________________________________________________________________________________________________________________
...............................................................* ειδήσεις * νέα * ρεπορτάζ *έρευνα σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων *
___________________________________________________________________________________________________________________________________

et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Επισκέπτες τώρα

Πολιτισμός.....

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010

Ερώτηση Γιαννακοπούλου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΝΑΝΤΙΑ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αθήνα, 03/12/10

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς α) τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β) τον Υπουργό Οικονομικών

«Διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο σπίτι’’»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι εργαζόμενοί του παρέχουν ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Οι υπηρεσίες του συγκεκριμένου προγράμματος έτυχαν της κοινωνικής αποδοχής ολόκληρης της κοινωνίας, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας του προγράμματος υπό την ευθύνη των Δήμων και συγχρηματοδότησης από τους τελευταίους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το «Βοήθεια στο Σπίτι» αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση για την επιβίωσή του και την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτό. Πριν από λίγες εβδομάδες ο αρμόδιος Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την συνέχιση χρηματοδότησης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε παράλληλα ότι σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί προσπάθεια για την συνέχισή του «ακόμη και με εθνικούς πόρους». Αναφορικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης του προγράμματος, αυτή διαχρονικά προερχόταν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι αποτελούν θεσμοθετημένους πόρους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που προέρχονται από δυναμικούς φόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Το ύψος τους ορίζεται ρητά από τις κείμενες διατάξεις και η κατανομή αυτών κάθε χρόνο, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Επιπλέον, ο αρμόδιος Υπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων που έχουν ήδη προσφέρει (για 6 – 8 χρόνια). Δέσμευση, βέβαια, που απαιτεί και ειδική ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομοθεσίες για τις προσλήψεις.

Επειδή, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέρει πολυσήμαντο κοινωνικό έργο σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ειδικότερα σε οικισμούς όπου διαμένουν ηλικιωμένα άτομα και είναι καταξιωμένο στη συνείδηση του κόσμου,

Επειδή, οι κυβερνητικές δεσμεύσεις είναι θετικές και αρκετά σημαντικές, αλλά τα χρονικά περιθώρια επίλυσης του προβλήματος εξαντλούνται,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Ποια είναι η πορεία των κυβερνητικών ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δεσμεύσεων, την συνέχιση του «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων;

Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου