καλή ανάγνωση

καλή ανάγνωση
περιοδικό & εκδόσεις ΥΦΟΣ

Επισκέπτες τώρα


et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Θέματα

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Εντολή να μην καταβληθούν από τον επόμενο μήνα από το υπουργείο Εργασίας 2.700 συντάξεις ΟΓΑ,


...γιατί οι δικαιούχοι δεν προσήλθαν στη διαδικασία απογραφής έδωσε ο ...υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

________________________________